قبل از آنکه پيرامون چگونگي تشكيل اولين شهرداري كرمان و همچنين نخستين ساختمان محل اداري اين نهاد و نيز نخستين شهردار و ديگر شهرداران اين ديار و مهمترين اقدامات اداري و عمراني آنان مطالبي عنوان شود، بي مناست نيست ابتداً، محدوده ي شهر كرمان را در آغاز شر وع بکار شهرداری كه از نزذیک 100 سال قبل (سال 1290 شمسي ) حيطه عمل شهرداران بوده وبه تدریج گسترش یافته وبه وضعیت کنونی رسیده است ، مرور كنيم ، آنگاه به ذكر تاریخ شکل گیری شهرداری کرمان ومروری بر اسامی شهرداران این شهر بپردازیم لازم بذکر است محدوده ای که ذکر خواهد شد در آنزمان دربین دیوارها و برج و باروها محصور بوده با شش دروازه به خارج شهر ارتباط داشته است.

  • محدوده شهر كرمان در سال 1290 شمسي بدين شرح بوده است :

شهر كرمان ، از طرف شمال :

به حصارها ، برج ها و باروها و خندق هايي محدود مي شد كه بعداً تخريب و تسطيح شدند. همانجا كه امروزه ، خيابان " ابوحامد" كشيده شده است. اين ضلع محدوده ، از سوي غرب از تلاقي خيابان عباس صباحي (كوچه باغ مويدي سابق ) شروع شده و به طرف شرق ادامه يافته، پس از عبور از محل دروازه خراساني (دروازه گبري ) [ محل فعلي در مانگاه سجاديه ،تقاطع خيابانهاي ابوحامد و مهديه] به دروازه ناصريه[تقاطع ابوحامد و شهيد باهنر ( ناصريه ) ] مي رسيده .

ضلع شرقی :

از چهار راه ناصريه و ابو حامد به طرف جنوب ، پس از عبور از ميدان مشتاق و دروازه مسجد [ تلاقي خيابانهاي مظفري و ميرزا رضا كرماني ] به ميدان شاه نعمت الله ولي " ميدان ابن ابيطالب "[واقع در تقاطع خيابان هاي مطهري و ميرزا رضا كرماني ] متصل مي گرديد.

ضلع جنوبي :

اين محدوه هم از ميدان شاه نعمت الله ولي به طرف غرب تا دروازه رق آباد [ريگ آباد] ( حدود محل فعلي مسجد قائم ) و از آنجا نيز ادامه يافته ، به ضلع غربي محدوده شهر مي رسيد

ضلع غربی :

از تقاطع خيابانهاي احمدي ( مطهري) ، شهيد مصطفي خميني (شهاب) و قرني (جم) به طرف شمال شروع و مسير خيابان جم تا ميدانهاي قرني ( ژاندارمري) و چهارراه بهداري و از ميدان مزبور تا ميدان باغملي را تشكيل مي داد

در خاطرات آقای دانشور نویسنده گرانقدر کتاب از "دقیانوس تا قلعه دختر" آمده است :« در حوالي چهارراه بهداري [ تقاطع خيابانهاي سپه و جم ] همه روزه ( عصرها) دسته موزيك لشكر ؛ آهنگهايي مينواخت و مردم از اكثر نقاط شهر براي تماشا در اين محل گرد مي آمدند و در جنب اين ميدان يعني در محدوده ي خيابانهاي سپه و جم و وحشي بافقي ( كوچه پرورشگاه ) و خيابانهاي فردوسي ، ميدان مشق واقع شده بود و صبح ها و عصرها سربازان آنجا تمرين نظامي مي كردند كه فعلاً در آن محل ، بيمارستان شهيد باهنر و تعدادي خانه و ديگر موسسات ساخته شده است . اطراف سازمانهاي دولتي ، از قبيل دارايي ، شهرباني ، محل سابق استانداري (فرمانداری فعلی) ، ستاد لشكر قرار داشت كه باغ ناصريه و باغ نظر هم به آن مي گفتند خندق ها و آثاري به منظور حفاظت آن محدوده ، وجود داشته است.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه