سرمایه گذار : آقای افلاطونیان          ارزش تقریبی سرمایه گذاری  1610 میلیارد ریال

نوع قرارداد : مشارکت مدنی

تاریخ انعقاد قرارداد : 92/6/2

شرح پروژه : این پروژه عبارتست از تملک بخشی از عرصه و ساخت مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی که مساحت عرصه حدود 10 هزارمترمربع می باشد که 2922 مترمربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و مابقی تملک نشده است .

آورده سرمایه گذار :  هزینه تملک عرصه طرح حدودا 700 میلیارد ریال و هزینه ساخت حدودا 860 میلیارد ریال جمعا به مبلغ 1560 میلیارد ریال

آورده شهرداری :

     الف) قسمتی از عرصه که قبلا تملک شده است به ارزش تقریبی 30 میلیارد ریال

      ب) مجوزات شامل صدور پروانه ساختمانی – مازاد تراکم – پذیره و پایان کار به ارزش حدود 20میلیارد ريال.

جمعا 50 میلیارد ریال

ترتیب مشارکت : این پروژه در سه فاز اجرا میگردد و شهرداری و سرمایه گذار توافق نموده اند ساخت و ساز فازهای اول و دوم متعلق به شهرداری و فاز سوم متعلق به سرمایه گذار باشد .

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه