ارزش تقریبی سرمایه گذاری: 34میلیارد ریال

نام سرمایه گذار : حسین رساء ایزدی

تاریخ انعقاد قرارداد : 91/3/18

موضوع قرارداد :  ساخت پارکینگ طبقاتی در عرصه ای به مساحت 1608 متر مربع  با زیر بنای به متراژ 6400 متر مربع که شامل زیرزمین و همکف و طبقه اول و پارکینگ روباز می باشد.

سهم شهرداری :  کل آورده بالغ بر 4/5 میلیارد ریال می باشد که قریب 4/4 میلیارد ریال آن برای زمین شهرداری به مساحت 1055 متر مربع و بالغ بر 127 میلیون ریال آن برای صدور پروانه و سایر مجوزها می باشد .

سهم سرمایه گذار : کلیه عملیات اجرایی ساخت پارکینگ بر عهده سرمایه گذار می باشد.با مبلغ تقریبی29/5میلیارد ریال

وضعیت فعلی پروژه : گود برداری و اجرای سازه نگهبان صورت گرفته است

تقسیم سهام پروژه : شهرداری 1003 متر مربع از کل مجتمع که شامل پارکینگها و مشاعات می باشد را سهیم می باشد و مابقی آن متعلق به سرمایه گذار می باشد .

موقعیت : خیابان شریعتی کوچه شماره 12

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه