ارزش تقریبی سرمایه گذاری: 42 میلیارد ریال

 

نام سرمایه گذار : سید منصور عالم زاده بحرینی  

تاریخ انعقاد قرارداد : 90/7/20

موضوع قرارداد : اجرای پارکینگ طبقاتی درزمینی به مساحت 1360 متر مربع متعلق به شهرداری و در مجاورت ملک سرمایه گذار و احداث فضای سبز روی پارکینگها در تراز صفر زمین با کاربری عمومی به ارزش تقریبی8/96 میلیارد ریال و بدهی کمبود پارکینگ سرمایه گذار 9 میلیارد ریال جمعا حدود   18 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار : ساخت چهار طبقه پارکینگ به مبلغ تقریبی 25 میلیارد ریال

سهم شهرداری :  سه طبقه از پارکینگ در طبقات 2- و3- و4-

سهم سرمایه گذار : طبقه 1- پارکینگ

وضعیت فعلی پروژه : به اتمام رسیده

موقعیت :بلوار جمهوری اسلامی نبش خیابان نواب

 
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه