نام سرمایه گذار : سید علیرضا خلیلی ( شرکت ایمن سازان رسالت)

تاریخ انعقاد قرارداد : 91/6/13

موضوع قرارداد :  اجرا و بهره برداری از دوچرخه شهری به روش B.O.T  در دو مسیر بلوار جمهوری اسلامی  و بلوار 22 بهمن

مدت بهره برداری :  5 سال

سهم شهرداری :  محل نصب ایستگاهها و مجوزهای لازم جهت نصب و اجرا وهمچنین مجوزهای بهره برداری از غرفه های ایستگاهها جهت کارهای فرهنگی.

سهم سرمایه گذار : مبلغ 245 میلیون ریال برای هر ایستگاه ( شامل ساخت و نصب ایستگاه و تجهیز دوچرخه ها می شود )

وضعیت فعلی پروژه : سرمایه گذار ایستگاهها را در ضلع شما لی بلوار جمهوری نصب نموده که بایستی به ضلع جنوبی انتقال یابند و همچنین بر اساس جلسه 93/5/6 شورای ترافیک استان بایستی طرح جامعی برای تقاطعات مسیر توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک ارائه تا در جلسه بعد شورای ترافیک مطرح گردد .

موقعیت : مسیر بلوار جمهوری اسلامی و مسیر بلوار 22 بهمن

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه