نام سرمایه گذار : محمد علی افلاطونیان          ارزش تقریبی سرمایه گذاری: 220میلیارد ریال

تاریخ انعقاد قرارداد : 92/6/2

موضوع قرارداد : اجرای مجتمع تجاری و پزشکی در زمینی به مساحت حدود 1700 متر مربع  و به زیر بنایی به متراژ بالغ بر 15000 متر مربع  در خیابان فردوسی روبروی خیابان سپه .

مدت ساخت : 36 ماه

سهم شهرداری :  کل آورده قریب به 47 میلیارد ریال می باشد که بالغ بر 30 میلیارد ریال آن قیمت زمین و بالغ بر  16 میلیارد ریال آن بهای عوارض ساختمانی می باشد . کلاً سهم شهرداری معادل  22/21 درصد از کل پروژه می باشد.

سهم سرمایه گذار : متراژ درخواستی 1800 متر مربع زیرزمین برای پارکینگ از  قرار هر متر مربع 6.500.000  ریال  و 13482 متر مربع برای اداری و تجاری از قرار 12 میلیارد ریال که جمع کل آورده سرمایه گذار بالغ بر  173 میلیارد  ریال برآورد شده است . کلاً سهم سرمایه گذار 78/78  درصد از کل پروژه می باشد .

وضعیت فعلی پروژه : سرمایه گذار در حال پیگیری مجوز میراث فرهنگی می باشد تا نقشه های اجرای و طرح دقیق پروژه را تهیه و به شهرداری ارائه نماید .)

موقعیت : خیابان فردوسی روبروی سپه 


اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه