نام سرمایه گذار : گروه تجاری سام اکسون     ارزش تقریبی سرمایه گذاری:  221  میلیارد ریال

تاریخ انعقاد قرارداد : 1385

موضوع قرارداد : اجرای مجتمع تجاری و اداری در زمینی به مساحت حدود  2650متر مربع  وبا زیر بنایی به متراژ بالغ بر  21200 متر مربع در میدان کوثر ابتدای بلوار نصر

مدت ساخت : 36 ماه

سهم شهرداری :  کل آورده قریب به 14 میلیارد ریال می باشد که بابت بخشی از صدور پروانه ساختمانی و 490 متر زمین(کوچه) محاسبه گردیده است. که مقرر گردیده به میزان مبلغ مذکور به تاریخ عقد قرارداد شهرداری از پروژه پس از اتمام سهم بردارد.

آورده سرمایه گذار :  جمعا به مبلغ تقریبی 207 میلیارد ریال که از این مبلغ حدودا  127 میلیارد ریال بابت ساخت 21200 مترمربع ساختمان اداری ، تجاری و پارکینگ به قیمت سال عقد قرارداد و مبلغ 80 میلیارد ریال بابت 2650 متر زمین به قیمت سال عقد قرارداد، می باشد.

سهم سرمایه گذار : مابقی پروژه پس از کسر سهم شهرداری

وضعیت فعلی پروژه : سرمایه گذار اسکلت فلزی را به اتمام رسانده و پروژه را تاکنون معطل گذاشته که بابت تاخیر یکبار به شهرداری ، خسارت پرداخت نموده و مجددا برای پرداخت خسارت احضار گردیده است.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه