میزان سرمایه گذاری : حدود 4هزار میلیارد ریال (معادل ریالی آورده سرمایه گذارجهت ساخت)
تاریخ انعقاد قرارداد : 89/10/25

کل ارزش سرمایه گذاری: 4660 میلیارد ریال

تعدا کل پلاکها ی محدود : 225
آورده شهرداری: شامل زمین به میزان بالغ بر پنجاه و يك هزار ( 51،000 ) متر مربع به ارزش تقریبی 400میلیارد ریال و پروانه ساخت به متراژ196500 متر مربع به ارزش 260 میلیارد ریال. جمعا آورده شهرداری مبلغ 660 میلیارد ریال
زیر بنای كل اعياني پروژه: در حدود 196،500 متر مربع
سهم شهرداری : 14/63% شامل فضای سبز 10000 و 38394 مترمربع پارکینگ
سهم سرمایه گذار : 85/37% کل پروژه منهای سهم شهرداری
كاربريهاي در نظر گرفته شده در طراحي مجموعه:
پاركينگ – سينما – فضاهاي ورزشي – هتل – فضاهاي تفريحي – دفاتر اداري - رستوران وفضاهاي تجاري
زیربنا : 196500متر مربع

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه