سرمایه گذاران : شرکت ایرانیان اطلس

تاریخ عقد قرارداد :  93/6/30

تاریخ افتتاح :

روش سرمایه گذاری : مشارکت مدنی

زیر بنا : 4639/38 متر مربع  در 6 طبقه تعداد 160عدد پارکینگ و در صورت اضافه شدن دو طبقه به 212 پارکیگ افزایش یابد

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه