سرمایه گذاران : شرکت ایرانیان اطلس

تاریخ عقد قرارداد :  93/6/30

روش سرمایه گذاری : B.O.T

 

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه