سرمایه گذار : شرکت تندیس تجارت باختر به نمایندگی آقای مهندس بهنامجو

  • شرح پروژه : ارسال محدوده تعیین شده به کمیسیون ماده پنج جهت تصویب طرح طی نامه شماره 68058 مورخ 93/5/22
  • آخرین وضعیت پروژه : در حال مذاکره
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه