نام سرمایه گذار : شرکت سامان بافت خاوران

تاریخ انعقاد قرارداد : در حال مذاکره

موضوع قرارداد : این پروژه در قسمت جنوب غربی میدان شهداء واقع شده است که از سمت شرق به خیابان میرزارضای کرمانی و از جنوب به خیابان امام خمینی و از غرب به قدمگاه و از شمال به بازار بزرگ کرمان می رسد  مساحت در نظر گرفته شده برای این پروژه 8700  متر مربع می باشد .

میزان سرمایه گذاری:   قریب 1200 میلیارد ریال

چگونگی مشارکت این پروژه به این نحو است که سرمایه گذار تملک و ساخت و اجرای پروژه را بر عهده می گیرد و شهرداری نیز مجوزات لازم برای ساخت و ساز و همچنین معابر و ملکهای تملک شده در این طرح را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد به نسبت سهم آورده طرفین تقسیم سهام صورت می پذیرد .

مساحت معابر موجود در این پروژه 440 متر مربع می باشد .

پیشرفت : در حال بررسی پیش نویس قرارداد

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه