نوع قرارداد : مشارکت مدنی

شرح پروژه :

این پروژه عبارت است از تملک بخشی از عرصه و ساخت مجموعه تجاری- اداری و پارکینگ ملحق به آن که مساحت عرصه حدود 36000 مترمربع می باشد که 16000 مترمربع آن تملک گردیده و 20000 مترمربع آن تملک نشده است.

آدرس پروژه :

خبابان امام خمینی- جنب مسجد امام خمینی

مبلغ سرمایه گذاری :

حدود 200 میلیارد ریال

میزان سرمایه گذاری :

آورده سرمایه گذار شامل هزینه تملک تعدادی از املاک، تهیه طرح و نقشه های اجرایی و هزینه مربوط به ساخت پارکینگ و متعلقات آن

 ارزش کل آورده شهرداری : 

الف) قسمتی از عرصه که قبلاً تملک شده است

ب) مجوزات شامل صدور پروانه

ترتیب مشارکت: به نسبت آورده سرمایه گذار و آورده شهرداری، سهم تقسیم می گردد

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه