در راستای توسعهء کمی و کیفی وساماندهی میادین میوه وتره بار محله ای ،ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار جهت دسترسی آسان مصرف کنندگان ، تنظیم قیمتها و تأمین تسهیلات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی دوقطعه زمین در خیابان ابوذر شمالی وشیخ احمد کافی به تر ترتیب به مساخت حدود2500مترمربع و3000متر مربع مورد نظر قرار گرفت .

روش سرمایه گذاری  : مشارکت مدنی  یا به صورت BOT   (ساخت ، بهره برداری ، واگذاری )

آورده شهرداری  : مجوزات  و پروانه ساخت و ساز .

آورده سرمایه گذار : تأمین مالی طرح جهت ساخت و تجهیز .

سهم الشرکه طرفین : به نسبت آورده طرفین( ارزش زمین و ساخت و ساز انجام شده ).

نحوه مشارکت : تعدادی قطعه زمین در حواشی شهر شناسایی و مراحل تحویل آنها از سازمانهای ذیربط انجام شده است . سرمایه گذاران می توانند از طریق مشارکت با شهرداری هزینه احداث این مجتمع ها را به عهده گرفته و از منافع واگذاری آنها به واحدهای صنفی مربوطه بهره مند شوند.

تسهیلات شهرداری : شهرداری کرمان زمین و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد . همچنین با توجه به سیاست شهرداری در خصوص هدایت صنوف مزاحم از داخل شهر به این مجتمع ها کلیه واحدهای ایجاد شده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه