• معرفی طرح وهدف از اجرای آن : زمین مورد نظر باوسعت 3011 مترمربع در بلوار هوانیروز ، از موقعیت مناسبی در این بخش از شهر با توجه کمبود فضاهای این چنینی وبعد مسافت ساکنین منطقه وروند توسعه این منطقه برخوردار است. با نظر به فضاهای موجود ، فقدان مجموعه های فروشگاهی که در بر دارنده خدمات رفاهی مکملی چون کافی شاپ ، فست فود و غیره باشد اجرای آنرا بسیار ضروری و  بهره برداری از آنرا پر رونق می نمایاند و اجرای آن را جهت رفع نیاز ساکنین ، اشتغال زایی و کاهش حجم ترافیک وتردد  بسیار موثر می سازد .
  • نحوه سرمایه گذاری ومشارکت : تامین زمین وکلیه هزینه های مربوط به مجوزات لازم آورده
    شهرداری محسوب می شود و هزینه های ساخت و ساز و تجهیز مجموعه بعنوان آورده سرمایه گذار در نظر گرفته خواهد شد و در پایان با توجه به سهم طرفین تقسیم درآمد ومنافع حاصله صورت می گیرد و یا اینکه به صورت B.O.T مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه