آدرس پروژه : تپه های قلعه دختر و قلعه اردشیر و تپه سنگی پاخان مجاور این دو تپه که به خیابانهای هفدهم شهریور و کوچه شاهزاده محمد از جنوب غرب ، خیابان شهدا از شمال و خیابان انقلاب از غرب و پاخان از شمال شرق محدود می شود .

شرح پروژه : پروژه قلعه دختر و قلعه اردشیر با هدف حفاظت و احیای ارزشهای تاریخی این قلعه ها و آثار تاریخی و فرهنگی موجود در کنار آنها و متعاقب آن رونق گردشگری شهر که مزایای زیادی از جمله رونق اقتصادی و افزایش کیفیت محیط های شهری را به دنبال خواهد داشت تعریف شده است . جهت نیل به اهداف مورد نظر کاربری های تجاری – فرهنگی – مذهبی – تفریحی – ورزشی – خدمات گردشگری برای محدوده مذکور در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از مشارکت بخش خصوصی را نیز فراهم می آورد .

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه