آدرس پروژه : نبش بزرگراه امام خمینی – خیابان شهید قدوسی 

خلاصه پروژه : احداث مجتمع خدمات گردشگری ، فرهنگی ، رفاهی در محل باغ مشهور به باغ توکل آباد در زمینی به مساحت حدود 36 هزار متر مربع .

آورده سرمایه گذار  : ساخت و تجهیز مجتمع 

آورده شهرداری : زمین و مجوز ساخت و ساز

 نوع قرارداد : B.O.T

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه