نوع قرارداد : B.O.T  یا مشارکت مدنی

شرح پروژه :

این پروژه عبارت است احداث 4 ایستگاه CNG در سطح شهر

آدرس پروژه :

4 نقطه از سطح شهر مطابق با استانداردهای شرکت گاز

مبلغ سرمایه گذاری :

حدود 60  میلیارد ریال برای 4 ایستگاه

میزان سرمایه گذاری و آورده شهرداری :

با توافق طرفین

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه