نوع قرارداد : B.O.T

شرح پروژه :

این پروژه عبارت است از اجرای درختکاری اطراف شهر به عرض 500 متر و طول تقریبی 75 کیلومتر در حاشیه شهر

آدرس پروژه :

کمربندی اطراف شهر

مبلغ سرمایه گذاری :

حدود 800  میلیارد ریال

میزان سرمایه گذاری :

آورده سرمایه گذار شامل هزینه تملک تعدادی از املاک، تهیه طرح و نقشه های اجرایی و هزینه مربوط به ساخت پارکینگ و متعلقات آن

میزان آورده شهرداری : 

آماده سازی بستر زمین و تملک کلیه املاک مسیری و آزادسازی مسیر

ترتیب مشارکت: به نسبت آورده سرمایه گذار و آورده شهرداری، سهم تقسیم می گردد

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه