بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهری
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهر...
جزئیات
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهری
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهر...
جزئیات
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهری
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهر...
جزئیات
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهری
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهر...
جزئیات
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهری
بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروزه های شهر...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه