مراسم تجهیز و مکانیزه شدن ناوگان جمع اوری زباله و تنظیف منطقه یک
مراسم تجهیز و مکانیزه شدن ناوگان جمع اوری زباله و ...
جزئیات
مراسم تجهیز و مکانیزه شدن ناوگان جمع اوری زباله و تنظیف منطقه یک
مراسم تجهیز و مکانیزه شدن ناوگان جمع اوری زباله و ...
جزئیات
مراسم تجهیز و مکانیزه شدن ناوگان جمع اوری زباله و تنظیف منطقه یک
مراسم تجهیز و مکانیزه شدن ناوگان جمع اوری زباله و ...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه