رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل زباله
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل...
جزئیات
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل زباله
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل...
جزئیات
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل زباله
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل...
جزئیات
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل زباله
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل...
جزئیات
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل زباله
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل...
جزئیات
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل زباله
رونمایی از پانزده دستگاه خودرو مکانیزه تنظیف و حمل...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه