افتتاح مراسم پارک کتاب
افتتاح مراسم پارک کتاب
جزئیات
افتتاح مراسم پارک کتاب
افتتاح مراسم پارک کتاب
جزئیات
افتتاح مراسم پارک کتاب
افتتاح مراسم پارک کتاب
جزئیات
افتتاح مراسم پارک کتاب
افتتاح مراسم پارک کتاب
جزئیات
افتتاح مراسم پارک کتاب
افتتاح مراسم پارک کتاب
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه