فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در

سطح منطقه دو به مبلغ پنج میلیارد ریال

 شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح منطقه دو پروژه عمرانی با مشارکت مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط و بخش خصوصی و نظارت شهرداری منطقه دو و اداره زیباسازی اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب بیلبوردها ، تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید:  بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ16/ 10/ 95 لغایت25/10/ 95 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر تا پایان ساعات اداری تاریخ 26/10/ 95 پیشنهادات خود را به آن اداره ارائه نمایند. بازگشایی پیشنهادات در تاریخ27/10/ 95 ساعت10 صبح در دفتر معاونت خدمات شهری می باشد. ضمناً شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مذکور مختار می باشد.

نوع سازه

مکان

ابعاد

تعداد

بیلبورد تبلیغاتی

میدان کوثر نبش بلوار آزادگان

6×3 متر افقی

2 بازویی

 

بیلبورد تبلیغاتی

خیابان هزارویکشب

6×5/2 متر افقی

2 طرفه پرچمی

 

بیلبورد تبلیغاتی

بلوارجمهوری اسلامی مقابل سالن ورزشی فجر

8×3 متر افقی

2 بازویی

 

بیلبورد تبلیغاتی

بزرگراه امام رضا(ع) چهارراه فرهنگیان تا بلوار شیراز

12×5 متر افقی

1 عدد

 

 

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه