فراخوان همکاری و مشارکت در زمینه بهسازی و زیباسازی در سطح شهر منطقه چهار به مبلغ دو میلیارد ریال

 (سطح شهرداری منطقه چهار)

 شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح منطقه چهار پروژه بهسازی و زیباسازی با مشارکت بخش خصوصی ونظارت شهرداری منطقه چهارو اداره زیبا سازی اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب تابلوها ، تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید: بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ16/10/ 95 لغایت 25/10/ 95 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر تا پایان ساعات اداری تاریخ26/10/ 95 پیشنهادات خود را به آن اداره ارائه نمایند. بازگشایی پیشنهادات در تاریخ27/10/ 95 ساعت  در دفتر معاونت خدمات شهری می باشد. ضمناً شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مذکور مختار می باشد.      

                   

نوع سازه تبلیغاتی

مکان

ابعاد

تعداد

بیلبورد تبلیغاتی

لاین رفت پیشانی پل چهارراه شهید مطهری

طول مفید عرشه  درارتفاع 3 متر

1 عدد

بیلبورد تبلیغاتی

لاین برگشت پیشانی پل چهارراه شهید مطهری

1 عدد

 

 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه