فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در سطح شهر

منطقه یک مبلغ هفتصد میلیون ریال

 

شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح شهر پروژه زیباسازی و توسعه جلوه های بصری را اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب تابلوها تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید : بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ15/10/95 لغایت  23/10/ 95 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر تا پایان ساعات اداری تاریخ25/10/ 95 پیشنهادات خود را به آن اداره ارائه نمایند. بازگشایی پیشنهادات در تاریخ27/10/95 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت خدمات شهری می باشد. ضمناً شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مذکور مختار می باشد.  

 

نوع سازه

مکان

ابعاد

تعداد

بیلبورد تبلیغاتی

بزرگراه امام رضا(ع)

5×12 افقی

2 بازویی

 

  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه