آگهی فراخوان

  مقتضی است نسبت به درج آگهی فراخوان عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار محلی جهت واگذاری سالن ورزشی پارک مادر به بخش خصوصی با قیمت پایه 40/000/000 و افزایش سالانه 12% بمدت پنج سال توسط معاونت خدمات شهری اقدام نمائید لذا شایسته است شرکتها و افراد واجد شرایط قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت یک هفته به شهرداری مرکز اعلام نمایند. لازم به ذکر است که سالن ورزشی بایستی توسط برنده مزایده تجهیز به وسایل ورزشی با سرمایه گذاری تقریباً 7/000/000/000ریال انجام پذیرد.

   روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه