فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

شهرداری کرمان در نظر دارد جهت تهیه سیستم یکپارچه اداری و مالی برای کلیه مناطق، سازمانها و واحدهای شهرداری با مشخصات ذیل اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در حوزه IT دعوت بعمل می آید تا ضمن دریافت و تکمیل فایل پیوست در سایت این شهرداری به آدرس www.kermancity.ir ، نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند. لازم بذکر است تحویل مدارک هیچگونه حقی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد.

مشخصات سیستم مورد نظر به شرح ذیل می باشد:

 • این مجموعه باید شامل زیر سیستمهای (حسابداری، خزانه داری، بودجه و اعتبارات، انبارداری، اموال، پرسنلی و کارگزینی، حقوق و دستمزد، درآمد، کمیسیون ماده 77، املاک، خرید و تدارکات، مدیریت امور قراردادها، تولید و بهای تمام شده، کنترل پروژه، فروش و حسابداری فروش، نقلیه، گزارش ساز ) بصورت یکپارچه باشد.
 • سیستم در چند شهرداری مرکز استان نصب و در حال بهره برداری باشد
 • دقت زیاد در محاسبات و به روز بودن قوانین کشوری در سامانه
 • امکان ارتباط با سامانه های مرتبط در سطح شهرداری

و بصورت خاص دارای امکانات ذیل جهت سیستم درآمد باشد:

 • امکان پرداخت الکترونیکی عوارض بدون نیاز به مراجعه حضوری
 • امکان صدور فیش انبوه عوارض
 • امکان ارسال پیامک به افرادی که عوارض پرداخت نکرده اند
 • امکان پرداخت از طریق نرم افزار موبایل و یا کدهایUSSD

چگونگی ارائه پیشنهاد

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را به صورت یک بسته حاوی یک پاکت مشخصات فنی  به صورت مکتوب و لاک و مهر شده حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج آگهی به آدرس : کرمان- بلوار فردوسی- کوچه شماره 4- پلاک 24- واحد3- دبیرخانه سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان با کد پستی 7613655871 تحویل نمایند. هیچ پیشنهادی بصورت شفاهی و یا از طریق دورنگار پذیرفته نمی شود.

الف توضیحات پاکت

بر روی پاکت باید مشخصات زیر نوشته شده باشد:

 • نام شرکت پیشنهاد دهنده
 • نام پروژه
 • مشخصات شرکت شامل نام شرکت – نام مدیرعامل و تلفن همراه – آدرس – کد پستی – تلفن ثابت – پست الکترونیک شرکت

ب محتویات پاکت

 1. تمامی صفحات تکمیل شده فایل پیوست در سایت این شهرداری به آدرس kermancity.ir که توسط صاحبان مجاز امضاء و مهر شده باشد.
 2. تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ثبتی
 3. تصویر اساسنامه شرکت
 4. گواهینامه های امنیتی نرم افزار
 5. CD دموی نرم افزارها

جهت دریافت فایل اطلاعات ارزيابی کيفی پیمانکار جهت برگزاری مناقصه محدود اینجا کلیلک نمایید .

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه