منطقه:

3

مساحت(مترمربع):

1520

آدرس:

شهرک مطهری / کوچه دانش 1 / غربی 3

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه