مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان:

مرمت خانه لطفی حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

 

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

 

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان گفت: مرمت خانه لطفی حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 مهندس محمدرضا عسکری با اشاره به آغاز استحکام بخشی بنا در سال 95 افزود: قسمتی از این بنای تاریخی که در حال ریزش بود با تامین اعتبار، استحکام بخشی شد.

وی با بیان این که قرار بود این خانه به مدرسه بانو حیاتی ملحق شود اظهار داشت: اما در بازنگری مجدد خانه تاریخی لطفی به بخش خصوصی واگذار می شود تا به عنوان خانه موسیقی تغییر کاربری یابد.

شایان ذکر است هشت خانه تاریخی به شهرداری کرمان تحویل و برای تبدیل این خانه ها به فضاهای اقامتی سرمایه گذار جذب شده است. گفتنی است از سوی شهرداری کرمان عملیات استحکام بخشی خانه لطفی در راستای جلوگیری از تخریب این بنای تاریخی اجرا شده است.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه