معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان:

اجرای کامل عملیات میدانی تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی

 

 سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

 

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان گفت: عملیات میدانی تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی به طور کامل اجرا شده است. مهندس محمدرضا فرقانی با بیان این که عملیات نصب شمع ها، فنداسیون و ستون ها اجرا شده افزود: همچنین پایه های وقت ستون ها نیز در حال نصب است. وی از مونتاژ قالب های سگمنتال در کارگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون اجرای خاک مسلح در سه جبهه در حالانجام است. فرقانی در پایان اظهار داشت: تقاطع غیرهم سطح شهید الله دادی به پیشرفت فیزیکی 48 درصدی رسیده است.

 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه