ثبت نام اینترنتی در سرشماری نفوس ومسکن سال95

 

نظر به اینکه سرشماری نفوس ومسکن سال95 ازطریق اینترنت انجام می گردد همکاران می توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک شناسایی به واحد امور اداری وکارگزینی یا نماینده رفاهی واحد محل خدمت خود مراجعه نمایید.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه