تخفیف ویژه مدیرمهدکودک وپیش دبستانی فدک برای پرسنل شهرداری

 

طی هماهنگی انجام شده با مدیرمهدکودک وپیش دبستانی فدک وابسته به دانشگاه باهنر کرمان ،همکاران می توانند جهت ثبت نام ودریافت معرفی نامه به اداره تعاون ورفاه شهرداری مراجعه نمایند.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه