انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با سه آزمایشگاه برای پرسنل شهرداری

به منظور رفاه بیمه شدگان (بیمه تکمیلی  )با مراکز درمانی ذیل قرارداد منعقد گردید

1-آزمایشگاه سپهر

2-آزمایشگاه دکتر رجبی زاده

3-آزمایشگاه دکتر حری

جهت دریافت معرفی نامه به شرکت بیمه سامان خیابان شفا کوچه 19مراجعه فرمائید.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه