تخفیف 50 درصدی مجتمع آموزشی آیسا برای پرسنل شهرداری

طی هماهنگی های انجام شده از سوی اداره رفاه شهرداری کرمان ،پرسنل شهرداری می توانند از50درصد تخفیف این مرکز استفاده کنند.

بر اساس این گزارش :متقاضیان می توانند  جهت دریافت معرفی نامه به اداره تعاون ورفاه شهرداری کرمان مراجعه نمایید

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه