تخفیفات ویژه مراکز خرید برای پرسنل شهرداری

طی هماهنگی های صورت گرفته از سوی اداره ی رفاه شهرداری ،پرسنل می توانند از تخفیفات ویژه چند مرکز از هم اکنون استفاده کنند.

گفتنی است : پرسنل می توانند جهت دریافت برگ تخفیف به اداره تعاون ورفاه شهرداری  یا نماینده رفاهی محل خدمت خود مراجعه نمایید.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه