استفاده ازمجموعه اشکان با تخفیف ویژه

 

باتوجه به هماهنگی بعمل آمده با مدیر مجموعه  استخر اشکان ، همکاران می توانند جهت دریافت کارت به اداره تعاون ورفاه شهرداری کرمان مراجعه نمایند.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه