آموزش مجازی

 ثبت نام اولین دوره آموزشهای کوتاه مدت خانه کارگر از تاریخ 14 فروردین لغایت17 فروردین می باشد.

برای اطلاع از دوره های آموزش مجازی خانه کارگر به اداره رفاه شهرداری کرمان مراجعه کنید.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه