خرید اقساطی مبلمان وژه پرسنل شهرداری

با توجه تفاهم صورت گرفته با یکی از مراکز فروش مبلمان و سرویس خواب شهر کرمان ،پرسنل شهرداری می توانند با معرفی به  اداره رفاه جهت خرید مبلمان و سرویس خواب به صورت اقساط وسایل مورد نیاز خود را خریداری کنند.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه